Digital Marknadsföringsbyrå

konsultation

Tillsammans med dig utvärderar vi din verksamhet idag och ser över era behov, visioner och mål. Baserat på detta gör vi en bred marknadsundersökning och konkurrens analys för att skapa en så optimal marknadsföringsstrategi som möjligt utefter era förutsättningar.

mål

Vi sätter tillsammans med er upp konkreta och mätbara mål, som är nåbara utefter era förutsättningar, relevanta för er verksamhet och är begränsade inom ett bestämt tidsintervall.

målgrupp

Din digitala strategi utformas efter din målgrupp, detta för att skapa en så attraktiv och användarvänlig design som möjligt. Vi identifierar vilken din målgrupp är, hur du kan nå dem på effektivast sätt och hur du ska förmedla ditt budskap.

strategi

Efter att ha samlat och analyserat ovanstående information skapar vi en konkret digital marknadsföringsstrategi för att du ska kunna uppnå dina mål så effektivt som möjligt.

produktion

Vi skapar content i form utav bilder, video och text skräddarsytt efter ditt brand för att skapa en enhetlig digital profil på samtliga plattformar.

utbildning

När marknadsföringsstrategin är implementerad ger vi dig verktygen och utbildningen du behöver för att på egen hand kunna driva er nya digitala profil vidare.

Hemsida

Estetik i algoritm

visuell content

skapa engagemang

utbildning

kunskap är makt

analys & Strategi

AGERA UTIFRÅN RESULTAT

digital identitet

ansiktet utåt

Public Relations

SKAPA RELATIONER

Screenshot 2020-05-18 at 19.05.09

marknadsföring

Möjlighet att samla information om kunder och vägleda dem till dina produkter och tjänster​

support

Skapa relationer genom service och kundsupport

SEO

Potential att skapa organisk trafik för att nå nya kunder

E-Handel

Sälj dina tjänster och produkter direkt till dina kunder genom din hemsida

Screenshot 2020-05-18 at 19.11.27
foto

Foto väcker intresse, stärker budskapet och är ett bra kompliment till text.

“När användare hör ny information kommer de i genomsnitt endast ihåg 10% av informationen tre dagar senare. Kommuniceras samma information genom en bild dock, sitter 65% kvar i minnet tre dagar senare.”

(Medina, 2018)

Video

Videor hjälper dig och ditt företag att informera, engagera och inspirera dina kunder att använda dina produkter & tjänster.

“90% av digitala användare säger att produktvideor påverkar deras köpbeslut” 

(Forbes, 2019)

Copywriting

Genom att uttrycka dig på ett professionellt och kontinuerligt sätt i skrift, ger du användarna ett positivt första intryck och skapar tillit för ditt företag.

“74% av webbläsare observerar kvaliteten på stavning och grammatik på företags hemsidor” 

(Real Business, 2020)

Screenshot 2020-05-18 at 19.11.43

“56% av småföretag saknar resurser att bygga ett kvalificerat marknadsföringsteam”

(Fraser, 2019)

kostnadseffektivt

  • Oberoende av externa tjänster

Kompetens

  • Bygger upp kunskap inom företaget

långsiktig lösning

  • Ägande av all marknadsföring
Screenshot 2020-05-18 at 19.11.56
En bred och djup marknadsanalys är nyckeln för företag att identifiera vart de befinner sig och möjligheterna inom marknaden att ta sig dit de vill.
Victor Sandegårdh
Founder & Web Designer Second Sight
Jag motiveras av att se resultat och förstå hur jag kan optimera strategier att bli ännu mer framgångsrika.
Erika persson
FOUNDER & MARKETING SPECIALIST SECOND SIGHT
Screenshot 2020-05-18 at 19.32.56

logotyp

Din logotyp är det första konsumenterna ser och associerar ditt företag med. En bra logotyp kommunicerar vad ditt företag gör och vad ni står för.

style guide

En style guide hjälper ditt företag att kontinuerligt skapa nytt content inom bestämda visuella guidelines. Detta för att väcka igenkänning och skapa en tydlig uppfattning om ditt brand.

Screenshot 2020-05-18 at 19.36.34
1 %

av konsumenter litar på rekommendationer från familj och vänner mer än någon typ av marknadsföring

1 %

litar på skriftliga rekommendationer skapade av konsumenter online

1 %

av konsumenter identifierar word of mouth som en avgörande faktor i deras köpbeslut

contact@secondsight.com